Vilka villkor och regler gäller för bootcamps och gruppträningar?

  •  Fysgänget ansvarar inte för förlust av personliga tillhörigheter som deltagaren medför till träningen, även om de förvaras i instruktörens ryggsäck under träningen. Fysgänget ansvarar inte heller för skador vid olyckshändelser.
  •  Allt deltagande sker på egen risk och Fysgänget kan inte ställas till svars för skador och olycksfall. Lämplig olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring rekommenderas. Inte heller tas ansvar för hinder av träning på grund av extrema väderförhållanden såsom storm, naturkatastrofer med mera som står utanför Fysgängets kontroll.
  •  Fysgänget tar inte ansvar för skador och ger inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på om eller när du kan börja träna efter en skada eller sjukdom.
  •  I det fall ordinarie tränare på grund av sjukdom är förhindrad att genomföra planerad träning ersätts han av vikarie med likvärdig bakgrund och utbildning.
  •  Det åligger deltagarna att medverka till en god stämning i gruppen. Om någon medvetet saboterar för övriga deltagare har tränaren rätt att utesluta denne, utan att avgiften återbetalas.
  •  Betalningen sker mot faktura och fakturan ska betalas inom 14 dagar.
  •  Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte om deltagaren inte kan uppvisa läkarintyg på att han/hon är förhindrad att deltaga.


Hur behandlas mina personuppgifter?

 Fysgänget behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).


Sker träningen utomhus?

 Ja, träningen hålls utomhus och oavsett väder, med undantag för extrema väderförhållanden.


Kan jag provträna?  

 Ja! Provträningen är gratis.


Hur ser betalningsvillkoren ut?

Betalningen sker mot faktura. Fakturan skickas i samband med bootcampens start och ska betalas inom 14 dagar.


Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag till Fysgängets bootcamp?

Ja. Du får en faktura av Fysgänget som du betalar och redovisar till din arbetsgivare. 


Hur länge gäller klippkortet? 
Klippkortet gäller endast under den utsatta tiden för bootcampen. Du får ge bort klipp till någon annan.